شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط

فرایند بررسی همکاری با حرفه سرا

۱) هماهنگی اولیه

هماهنگی اولیه و اعلام عناوین پیشنهادی توسط مدرس

۲) ارسال سر فصل

ارسال سرفصل توسط مدرس و هماهنگی جهت ارسال فیلم پیش‌ضبط

۳) هماهنگی ضبط نهایی

تکمیل فرم قرارداد و شروع همکاری رسمیویژگی‌های موضوعات مناسب برای تدریس در حرفه سرا

۱) موضوع جدید و یا نسخه تکمیل شده از آموزش‌های منتشر شده در سایت حرفه سرا باشد.

۲) مدت زمان آموزش مورد نظر کوتاه باشد: کوتاه و خلاصه بودن آموزش‌ها در مقایسه با آموزش‌های سنتی و حضوری از ویژگی‌های اصلی آموزش‌های حرفه سرا است. از سویی دیگر برای شروع همکاری، هماهنگ کردن یک آموزش کوتاه، راحت‌تر و چابک‌تر خواهد بود.

۳) شما تسلط و تجربه آموزشی بیشتری در آن دارید: مثلاً اگر موضوع «الف» را قبلاً دو بار و موضوع «ب» را بیش از ۱۰ بار تدریس کرده‌اید، اولویت با موضوع «ب» خواهد بود.

۴) سطح نیاز به محتوای موضوع بالا باشد: یعنی تعداد دانشجو و یا متخصص غیردانشجوی بیشتری، نیاز به آموختن آن داشته باشند.

۵) دروس رسمی دانشگاهی: حداقل مدرک تحصیلی برای تدریس دروس رسمی دانشگاه، کارشناسی ارشد است.